تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-25 الهام شیرازی

چکیده

از خداوند عزیز و بخشنده سپاسگزارم که به بنده لطف فرموده تا از ارزش های انسانی ایمان، توکل، عشق ورزی به تمام موجودات و ارائه خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد برخوردار گردم. ارزش های انسانی که کسب آن ها را در گرو عشق به اساتید بزرگ معنوی خود می دانم. اساتیدی که الگوی کامل فضائل اخلاقی هستند و زندگی آنان صرف خدمتگزاری بی ریا به همراه عشق ورزی بی توقع شده است.

شرح مطالب

اکنون که در حال نوشتن این مقاله هستم یکی از اعضای خانواده ام در اتاق جراحی قلب هستند. راستی چه چیزی در این شرایط سخت باعث می شود تا قلبم آرام باشد، درحالیکه به خاطر می آورم در سال های دور وقتی مادرم بخاطر ناراحتی مختصر قلبی به درمانگاه رفته بودند، من از شدت اضطراب گیج و سردرگم شده بودم. بنظرم تنها عامل حال آرام قلبم، پرورش ارزش های انسانی با کمک محبت عمیق به اساتید معنوی ام میباشد. پرورش این ارزش ها نتایج بسیار شایانی در زندگی من داشته است که در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می کنم:

من هم اکنون واقعا در بهشت زندگی می کنم، بهشتی سرشار از انسان هایی خوب و دوست داشتنی که همگی با عشق با یکدیگر رفتار می کنند.

مسائل و مشکلات را به لطف خداوند می توانم صرفا دروسی از دانشگاه زندگی بدانم و در مسیر حل شدن آن ها قلبی آرام داشته باشم.

نعمات بی شمار خداوند را می توانم ببینم و باور داشته باشم که خداوند مهربان بغیر از داشتن یک زندگی بی نظیر و سرشار از شادی برای بندگانش، چیز دیگری نمی خواهد.

برکت در زندگی من بسیار زیاد است و گاهی اصلا نمی دانم چگونه تمام نیازهایم می توانند به این شگفت انگیزی برآورده گردند.

تمام این نعمات فقط بخش کوچکی از زندگی بی نظیر من است، زیرا بخش اصلی آن به دوستانی مربوط می شود که توانسته ام با محبت عمیق به آنان، شاهد آن باشم که زندگیشان به سمت آرامش و شادی می رود و می توانند نعمات بی کران خداوند را به سمت زندگی خود با کمک پرورش ارزش های انسانی جریان دهند.

امیدوارم بتوانیم با تمام وجود عاشقی کنیم و اجازه دهیم تا این عشق با کمک اشکال مختلف خدمتگزاری به قلب انسان های دیگر رسوخ نماید تا روزی همه دنیا به بهشت شگفت انگیزی که خداوند ما را به آن وعده داده است بدل شود، بهشتی که همه با هم شاد باشیم و بهترین ها را برای یکدیگر بخواهیم انشاالله.