تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-19 مرجان خوشخوی

چکیده

از آنجا که امروزه جوامع بشری با مسائل عدیده ‌ای مواجه می ‌باشند، پرورش ارزش های انسانی امری لازم و اجتناب ناپذیر بوده زیرا شادی و سلامت جامعه در گرو شادی درونی و فردی می ‌باشد که تنها از این طریق میسر است. ضمناً افزایش آگاهی انسان ها و کمال آن ها (هدف اصلی آفرینش) نیز، بدین وسیله محقق خواهد شد.

شرح مطالب

به لطف خداوند و تقویت ارزش های انسانی، به موفقیت های بی نظیری دست یافته ام که برخی از آنها را در ذیل بیان می کنم:

ارزش های انتخابی من؛ ایمان به خدا، توکل، عشق بی‌ توقع، خدمتگزاری بی ‌ریا، صبر، پذیرش، عدم وابستگی، احترام به خود و دیگران، ارتباط با استاد معنوی، تعصب نداشتن، گذشت و فداکاری می باشند.

از برکات پرورش این ارزش ها می توانم به این موارد اشاره کنم:

عشق و محبت به دیگران و خدمتگزاری، شاه کلید رشد معنوی است که تنها با حضور استاد ممکن می شود. با باور به فرضیه دانشگاه زندگی، ایمان دارم که هر اتفاقی، شامل درسی است و دیگران معلم من هستند، پس از آن ها کینه به دل نمی ‌گیرم و از پذیرش بیشتری برخوردار شده ام، سایرین را راحت ‌تر بخشیده، در یادگیری دروس آن ها صبور بوده و برایشان خیر می ‌خواهم. کینه را در خود از بین برده و معجزاتش را بارها دیده ‌ام، عشق حقیقی را در خود تجربه کرده، توقع را به میزان زیادی از دست داده و خود نیز بسیار شادتر شده ‌ام.

به عنوان یک شاگرد کوچک، توصیه می ‌کنم که دیگران، عشق و خدمتگزاری را در حد عالی در خود پرورش دهند، با ارتباط با استاد و مراقبه، رذائل را در خود کاهش داده، با کار گروهی، نسبت به رشد ارزش ها اقدام نمایند، از مطالب سایت شادیکده بهره ببرند، با مراجعه به جداول فضائل و رذائل، به‌طور مستمر، خود را ارزیابی نمایند، تمرینات معنوی خود (بخشش، ارسال عشق و خیر و ...) را به‌شکل منظم انجام دهند، شکرگزاری همراه با ارتباط کامل با استاد را روزانه چندین مرتبه تکرار نمایند تا انشالله از برکات پرورش ارزش های انسانی برخوردار شوند و با تکثیر این ارزشها در سطح زمین، به درجات عالی انسانی و آگاهی رسیده و دنیا را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل کنند.