تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-24 نسترن شریفیان

چکیده

پس از مدتها جستجو و طالب بودن برای دستیابی به آرامش و شادی عمیق توام با بالا رفتن درجه آگاهی از وجود خداوند در خود، با راهنمایی اساتید بزرگواری که خداوند در مسیر زندگیم قرار داده است، راهی جز پاکسازی درون نیافته، لذا شروع به زدودن رذائل اخلاقی و پرورش ارزشهای اخلاقی در خود نمودم. امیدوارم در جهت رسیدن به جامعه ای اخلاقمند موثر باشم.

شرح مطالب

با مراجعه به سایت شادیکده و مطالعه جداول فضائل و رذائل اخلاقی، ابتداء پذیرفتم که از تعدادی رذائل اخلاقی برخوردار هستم، لذا برای ازبین بردن هریک از آنها، فضیلت یا فضیلت های مربوطه را شناسایی کرده و به پرورش آن ها در خود پرداختم. فضایلی مانند ایمان، تقوی، توکل، خدمت بی ریا، عشق ورزی بی توقع ، بخشش، ارتباط با استاد، صبر، اعتماد به نفس، پذیرش، خیرخواهی، رضامندی، عدم وابستگی، نیایش، همت، شجاعت، سپاسگزاری و صرفه جویی.

پرورش ارزش های اخلاقی در افکار، گفتار و کردار من موجب شد تا با اعضای خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران خود با عشق و محبت برخورد کنم و صادقانه به خدمت بی ریا به آن ها بپردازم و برای رسیدن آن ها به آرامش و شادی بیشتر صبور باشم. آن ها را تشویق و تایید کرده و از آن ها تشکر و قدردانی کنم. از خوبی های آن ها تعریف کرده و اشتباهاتشان را به رخ نیاورم و از محبت برای اصلاح برخی از رفتار و اخلاق آن ها استفاده کنم (از محبت خارها گل می شود). در نتیجه در کنار هم از آرامش و شادی بیشتری برخوردار هستیم. و ایشان نیز مشتاق به پرورش ارزش های اخلاقی در خود شده اند.

به نظر من برای رسیدن به پرهیزگاری کامل و عروج معنوی ودستیابی به شادی عمیق سعی کنیم ابتداء رذائل اخلاقی خود را شناخته و آن ها را بپذیریم، سپس با پرورش ارزش های اخلاقی و تقویت آن ها در خود به زدودن آن رذائل بپردازیم. البته پیمودن این مسیر بدون ارتباط با یک استاد معنوی بسیار سخت می باشد (دلبری پیدا کن و پیشش بمیر) لذا با ارتباط قلبی با یک استاد معنوی و ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد و عشق ورزی بی توقع به همه موجودات ، بهتر می توان به این هدف دست یافت. در زندگی روزمره ارزش های انسانی را مراعات کنیم، سایت شادیکده را مطالعه کرده و تمرینات موجود در سایت را انجام دهیم، در تعاملات با انسان های دیگر صداقت داشته باشیم وکاری را انجام دهیم که برای دیگران مفید باشد.