تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-22 ایمان دهقانیان

چکیده

از خداوند عزیز و بخشنده و مهربان سپاسگزارم که لطف فرمودند تا از ارزش های انسانی اعم از توکل، صبر، ایمان، عشق ورزی به تمام موجودات و ارائه خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد برخوردار گردم. ارزش های انسانی که با عشق به استاد معنوی عزیزم توانستم آن ها را کسب کنم. استادی که مظهر عشق ورزی بی توقع همراه با خدمتگزاری بی ریا است و الگوی کامل فضائل اخلاقی است.

شرح مطالب

من در سن بسیار کمی مشکلات بسیار سختی را گذراندم که در ابتدا فکر می کردم آن ها مشکل هستند اما، به لطف خداوند مهربان و استاد معنویم متوجه شدم که همه ی آن ها دروس دانشگاه زندگی هستند که باید آن ها را گذراند. در تمامی مدتی که وقت خود را صرف پرورش ارزش های انسانی نمودم به لطف پروردگار و استاد معنویم توانستم به ارزش های انسانی بسیار خوبی دست یابم که به مواردی از آن ها اشاره خواهم نمود:

در تمامی امورات زندگی به او توکل کنم و نگران چیزی نباشم و صبور باشم و ایمان داشته باشم که او همیشه بهترین ها را برایم در نظر دارد و با آرامش و شادی وافر روز خود را سپری کنم.

توانستم نعمات بی شمار و بسیار زیادی که خداوند به ما رایگان لطف فرموده است را ببینم و بابتش از ته دل شکرگزار باشم.

توانستم هرکاری که برای هر فردی انجام می دهم با عشق و محبت باشد و هیچ گونه توقعی نداشته باشم که بخواهم در ازای آن کار چیزی را دریافت کنم.

توانستم وجود او را در همه ببینم و دیگر فقط خود را نبینم و به همین سبب عاشق همه چیز و همه کس باشم و برای همه خیر و بهترین ها را بخواهم و فردی بخشنده باشم و روح و ذهن خود را آزاد و رها کنم.

همچنین توانستم در تمامی کارها و امور زندگی ام مسئولیت پذیر باشم.

همه ی این ها بخش کوچکی از نعمات بی کران من در این مدت که وقت خود را صرف پرورش ارزش های انسانی نمودم است، زیرا بخش اصلی آن مربوط به عشقی که دریافت کرده ام است که با توجه به آن توانستم زندگی خود را با شادی وافرتر و آرامش بیشتر بگذرانم و آن را به دیگران هدیه بدهم.

امیدوار هستم بتوانم با تمام وجودم، این عشقی که دریافت کرده ام را به همه هدیه بدهم و این زنجیره ادامه دار باشد، تا دنیایی که در آن زندگی می کنیم تبدیل به بهشتی شود که در آن عشق و شادی و مهربانی است.