تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-23 لیلا سیاوشی

چکیده

توسعه و ترویج شادی معنوی در خود و جامعه، در گرو پرورش ارزشهای انسانی است. فضایلی همچون ایمان به خدا ، تقوی، توکل، خدمت بی ریا و عشق ورزی بی توقع زیربنای حرکت در این مسیر جهت رسیدن به شادی عمیق و پایدار می‌باشد که این روند، روندی پیوسته است و محدود به یک دوره زمانی خاص نمی باشد.

شرح مطالب

در پرورش ارزش های انسانی، شاخص بسیار مهم، شناسایی رذایل در خود می‌باشد که منجر به تشخیص و تعیین فضائل اخلاقی که می‌تواند به برطرف نمودن هر رذیلت کمک نماید، می گردد. در این مرحله پرورش صفت هایی همچون صداقت و شجاعت بسیار تمرین می‌شود چرا که قدم اول، صادق بودن با خود و شجاعت شناسایی علت شرایط نا مطلوب، نه در محیط بیرون و افراد پیرامون، بلکه در خود می باشد. با ارتباط با استاد معنوی می‌توان راه چگونگی پرورش فضایل را روشن و دقیق آموخت تا دچار سردر گمی نگشته و به ممارست و ارزیابی خود پرداخت.

در این مسیر پرورش ارزشهایی همچون گذشت و بخشش، عشق ورزی بی ریا، صبر و تواضع، پذیرش دیگران، خیر خواهی، خوش بینی، رضامندی، امید، سپاسگزاری و نیایش، مراقبه، احترام به موجودات، خدمت به نیازمندترین افراد، کار گروهی و مسئولیت پذیری به من کمک نمود تا پذیرش بهتری نسبت به افراد و شرایط پیدا کنم، چالش های زندگی را درس های زندگیم بدانم، خوشبین باشم، همه افراد زندگیم را معلم های خود بدانم، خالصانه عزیزان و دوستانم را دوست بدارم، شکرگزار نعمت های بی‌دریغ خداوند باشم، به حال و رفتار خود دقت بیشتری نمایم و توجه بیشتری به صرفه جویی و اسراف زدایی در زندگیم داشته باشم.

چندی پیش آقای دکتر بهادری نژاد پیشنهاد نمودند در خصوص رذیلت خودپسندی فکر کنیم و نظرمان را اعلام نمائیم. قبلاً اگر کسی از من سؤال می کرد که آیا خودپسند هستی می‌گفتم: خیر، به چه دلیل باید خودپسند باشم؟ ولی پس از مطرح کردن این موضوع از جانب آقای دکتر، دقیقتر شدم و از خود پرسیدم، چقدر خودپسند هستی؟ برای جواب به سؤال به رفتار استاد که برای من الگوی تواضع و عشق می‌باشند توجه کردم. ایشان همیشه مشتاقانه و با دقت و محبت به سخنان دوستان گوش می‌ دهند، محور موضوعات، عملکرد ما در مواجه با مسایل و چگونگی شناسایی رذیلت ها و پرورش فضیلت ها است. با توجه به موضوع مطرح شده، نظر گرانقدر خود را در اختیار ما قرار می‌دهند. همیشه نظرات خود را بعنوان پیشنهاد مطرح می‌فرمایند و تجربیات و وقت با‌ارزش خود را بی ریا در اختیار ما قرارمی دهند. موفقیت های خود را نعمت خدا می‌دانند و همیشه شکرگزار و سپاسگزار نعمات زندگی خود هستند. وقت برای ایشان بسیار ارزشمند است و همیشه بموقع جلسلات آنلاین را شروع می کنند. درباره تشکر و محبت دوستان همیشه می‌فرمایند من هیچ کاره هستم.

من جواب سؤال خود را گرفتم. برای رسیدن به این جایگاه، در زندگیم راه زیادی در پیش دارم و بیشتر از پیش بایستی در پرورش فضایل کوشا باشم و امید به خدا دارم که بتوانم همانند استادم، هیچ کاره شوم.