تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-21 آزاده درخشان

چکیده

خدا را بسیار شاکرم که با آشنایی با استاد بزرگ معنوی توانسته ام در کسب ارزش های انسانی پیشرفت نمایم، ارزش هایی مانند ایمان، توکل، عشق ورزیدن، پذیرش و رضایت و خدمت بی ریا که هریک در بهبود و شادی بیشتر من تاثیر بسزایی داشته اند. امیدوارم که با کسب بیشتر این فضیلت ها همزمان با رشد معنوی خود بتوانم خدمتی حتی ناچیز در زندگی اطرافیان و تشویق آن ها برای پرورش ارزش های انسانی داشته باشم.

شرح مطالب

تغییراتی که در این سال ها با حضور و آموزش های استاد گرانقدر و عزیز دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی من و خانواده ام رخ داده است قابل وصف با کلمات نمی باشد. این که چگونه با پرورش ارزش های اخلاقی مانند ایمان، توکل، عشق ورزی و خدمت بی ریا همراه با عشق به اساتید معنوی در گذران زندگی آرامش بیشتری را تجربه کرده ایم و ناملایمات و سختی ها را بعنوان دروس دانشگاه زندگی و در جهت رشد معنوی خود می پذیریم و با صبوری و همت تلاش می کنیم و نتیجه را به خدای بزرگ می سپاریم که بدون در نظر گرفتن نتیجه، ایمان داشته باشیم که بهترین اتفاق ها در جهت نیازهای ما و برای رشد ما افتاده است، در پذیرش و آرامش هر یک از ما بسیار تاثیر گذار بوده است.

پرورش ارزشهای اخلاقی یک کار مستمر می باشد که در هر بار ارزیابی و کار کردن لایه هایی از رذائل اخلاقی بر طرف می شود. هر یک از درس های زندگی به ما در شناسایی فضایلی که باید روی آن ها بیشتر تمرین نماییم کمک شایانی می نمایند. داشتن استاد معنوی مانند چراغ راه برای پیمودن درست مسیر در راستای هدف هر یک از ما در این دانشگاه زندگی می باشد.

یکی از بارزترین تغییراتی که به شخصه در زندگی ام تجربه کرده ام در خصوص زمان هایی است که بحرانی (البته از دید ما) در زندگی ام رخ داده است. در گذشته به دلیل ترس، عدم توکل و ایمان و وابستگی هایی که داشتم بسیار مضطرب و آشفته می گشتم به نحوی که در همان شرایط بحرانی نیاز به کمک برای آرامش خود پیدا می کردم. به مرور زمان و پرورش ایمان و توکل و همچنین از دست دادن مقدار زیادی از وابستگی ها و ارتباط با استاد معنوی با حفظ آرامش و توکل راه های بی نظیری برای رفع مشکل فراهم می گردد.