پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-10 گروه سنی 79 سال به بالا

پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

سرپرست گروه : سمیه داداش زاده
پست الکترونیک : [email protected]
تعداد اعضا : 8

پرورش ارزش های اخلاقی در زندگی کمک می کند تا افراد در مواجهه با مسائل برخورد بهتری داشته باشند. ما برای همیاری با افرادی در گروه سنی 79 تا 99 سال علاوه بر پرورش ارزش های انسانی در خودمان تلاش کردیم تا این افراد و شرایط آنان را بیشتر شناخته و آنان را بهتر درک نماییم. برای دستیابی به یک زندگی شادتر و آرامتر کسب فضائل اخلاقی نقش بسیار مهمی دارد. برای کسب این فضائل به عزیزانی در این بازه سنی هستند پیشنهاد می کنیم:

نیایش قلبی داشته باشید و با خداوند و بزرگان ارتباط باطنی برقرار نمایید. این ارتباط مانند ریسمان محکمی است که شما می توانید به آن متوسل شده و هرگونه ترس و ناامیدی را از خود دور کنید. وجود خودتان را ارزشمند بدانید زیرا شما یک تجلی زیبا و منحصر بفرد خداوند هستید و مانند هر انسان دیگری نقش بسیار مهمی در این نظام آفرینش ایفا می کنید. محبتی که در دلتان نسبت به دیگران دارید را ابراز نمایید. خودتان را همانطور که هستید بپذیرید، سن و سال خود را به عنوان یک مرحله زیبا و ارزشمند در زندگی قبول کنید تا از آن لذت ببرید. ویژگی های خوبی که در وجودتان هست و یا دیگران به شما گفته اند را با خودتان مرور کنید و بابت آنها از خداوند تشکر نمایید. اگر کسی قصد کمک به شما را دارد آن را با روی باز بپذیرید و با مهر و محبت با آنها برخورد نمایید و آن را لطف و محبتی از طرف خداوند بدانید. سن شما سن خاص و مهمی است. تجربیات شما بسیار ارزشمند است. این تجارب گران بها را با محبت و خوشرویی در اختیار دیگران قرار دهید و بگذارید آنها با کمک تجارب شما دید کامل تری نسبت به زندگی پیدا کنند. مطمئناً بدین شکل شما نیز می توانید زندگی خود را با رضایت و شادی بیشتر طی نمایید.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- ایمان2- عشق بی توقع3- پذیرش دیگران4- سپاسگزاری و ستایش5- رضامندی6- امید به آینده7- داشتن هدف

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

شرح مختصر زندگی دکتر محمد قریب
شرح مختصر زندگی حاج کمال مشکسار
شرح مختصر زندگی مه لقا فلاح
شرح مختصر زندگی مهدی بازرگان

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا