آیاتی از قرآن مجید

۹-۲ آیات مرتبط با توکل و تقوی

۱- ... وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا. (سوره ۴، النساء، آیه ۸۱)

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

... و بر خداوند توکل کن و خداوند کارسازى را کافى است.

۲- ... وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیم. (سوره ۸، الانفال، آیه ۶۱)

. ..و بر خداوند توکل کن، که او شنواى داناست.

۳- وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیم. (سوره ۲۶، الشعراء، آیه ۲۱۷)

و بر(خداوند) پیروزمند مهربان توکل کن.

۴- وتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا (سوره ۳۳، الاحزاب، آیه ۳)

و بر خداوند توکل کن و خداوند کارسازى را بسنده است.

۵- ... وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا. (سوره ۳۳، الاحزاب، آیه ۴۸)

... و بر خداوند توکل کن و خداوند کارسازى را بسنده است.

۶- ... فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَ ُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم. (سوره ۹، التوبه، آیه ۱۲۹)

... بگو خداوند مرا کافى است، خدایى جز او نیست، بر او توکل کردم و او صاحب عرش عظیم است.

۷- ... فَعَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ... (سوره ۱۰، یونس، آیه ۷۱)

...(بدانید که من) بر خداوند توکل کرده ام..

۸- إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّكُمْ... (سوره ۱۱، هود، آیه ۵۶)

چرا که من بر خداوند، پروردگارم، که پروردگار شما نیز هست، توکل کرده ام...

۹- … وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیب (سوره ۱۱، هود، آیه ۸۸)

... و توفیق من جز به(اراده) خداوند نیست، که بر او توکل کرده ام و به او روى آورده ام.

۱۰- ... إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ (سوره ۱۲، یوسف، آیه ۶۷)

... حكم جز از آن خداوند نیست، بر او توکل کردم و اهل توکل باید بر او توکل کنند.

۱۱- ...قُلْ هُوَ رَبِّی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ مَتَا (سوره ۱۳، الرعد، آیه ۳۰)

... بگو او پروردگار من است(و) خدایى جز او نیست، بر او توکل کرده ام و بازگشت من به سوى اوست.

۱۲- ... ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیب. (سوره ۴۲، الشوری، آیه ۱۰)

... چنین است خداوند، پروردگار من که بر او توکل کرده ام و به درگاهش روى آورده ام.

۱۳- ... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیل (سوره ۳، آل عمران، آیه ۱۷۳)

... و گفتند خداوند ما را بس و چه نیكوکار ساز است

۱۴- ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ. (سوره ۶، الانعام، آیه ۱۰۲)

چنین است خداوند که پروردگار شماست، خدایى جز او نیست، آفریدگار همه چیز است، پس او را بپرستید، و او بر همه چیز نگهبان است.

۱۵- ...إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیل. (سوره ۱۱، هود، آیه ۱۲)

... به درستی که تو فقط بشارت دهنده اي و خداست که کارساز هر چیزى است.

۱۶- ... قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَکِیل. (سوره ۱۲، یوسف، آیه ۶۶)

... گفت خداوند بر آنچه مى گوییم (و قول و قرار ما)(ناظر و) کارساز است.

۱۷- ... وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَکِیل. (سوره ۲۸، القصص، آیه ۲۸)

... و خداوند بر آنچه مى گوییم ضامن [و شاهد] ماست.

۱۸- اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیل. (سوره ۳۹، الزمر، آیه 68)

خداوند آفریدگار همه چیز است، و او بر هر چیزى نگهبان است.

۱۹- ... مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿۲﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ... ﴿۳﴾ (سوره ۶۵، الطلاق، آیه ۲ و ۳)

پس چون عده آنان به سر رسيد [يا] به شايستگى نگاهشان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد و گواهى را براى خدا به پا داريد اين است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد داده مى ‏شود و هر كس از خدا پروا كند [خدا] براى او راه بيرون‏شدنى قرار مى‏ دهد (۲) و از جايى كه حسابش را نمى ‏كند به او روزى مى ‏رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است‏ خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است به راستى خدا براى هر چيزى اندازه‏ اى مقرر كرده است (۳)

...و هر کس تقوی الهی پیشه کند خدا راه بیرون شدن (از عهده گناهان و بلا و حوادث سخت عالم) را بر او می‌گشاید. (۲) و از جایی که گمان نَبَرد به او روزی عطا کند، و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد...